Het bombardement op Nijmegen

Op 21 februari 1944, midden in de Tweede Wereldoorlog, werd Nijmegen gebombardeerd door Amerikaanse vliegtuigen. Er vielen bijna 800 doden, nog veel meer gewonden en het centrum van de stad stond nog dagenlang in brand. In ‘Het Bombardement op Nijmegen’ gaan we aan de hand van persoonlijke verhalen van nog levende ooggetuigen terug naar die rampzalige dinsdagmiddag in 1944. Ook zoeken we samen met historicus Joost Rosendaal uit wat er precies misging en hoe het kan dat Nijmegen gebombardeerd werd door onze Amerikaanse bondgenoten.