Introductie Literair Podcasten

8 februari 2019, A-LAB, Amsterdam.

Workshop door: Dennis Gaens
Tekst: Misha Melita

Dit is een verslag van de eerste bijeenkomst van het pilot programma dat door Stichting Podcastnetwerk in samenwerking met het Nederlands Letterenfonds wordt georganiseerd. De eerste workshop werd op 8 februari 2020 gegeven door dichter en podcastmaker Dennis Gaens. Deze bijeenkomst was een inleiding in de wereld van de literaire podcasts.

De wereld van de literaire podcast wordt steeds groter. Uitgevers gaan aan de slag met het maken van podcasts, journalisten wagen zich aan het medium en ook schrijvers maken steeds vaker een podcast. Soms bij een specifiek boek, soms ter achtergrond van een boek, maar een podcast kan ook helemaal los staan van een boek. Ook de vormen zijn uiteenlopend: van chatcasts tot hoorspel, en van monoloog tot wandeling. In dit verslag komen de verschillende vormen van literaire podcasts aan bod, met veel voorbeelden om te luisteren en tot slot een paar praktische opdrachten om mee aan de slag te gaan.

Categorieën van literaire podcasts:

  • Podcasts over/met literatuur
  • Boekverpodcastingen
  • Hoorspel
  • Situationeel proza/monoloog
  • Literaire non-fictie

Podcasts over literatuur

Ten eerste worden er een heleboel podcasts gemaakt over literatuur. Zo hebben uitgeverijen  de podcast ontdekt. Vaak interviewen uitgevers/redacteuren in die podcasts hun auteurs, zoals in de podcast van Atlas Contact en OORschot, de podcast van uitgeverij van Oorschot. Soms bedenken ze een iets meer origineel format zoals Lopen met Lebowski waarin redacteur Jasper Henderson steeds met een andere schrijver een wandeling maakt op een plek die belangrijk is voor zijn/haar nieuwste boek.

Daarnaast zijn er literaire en journalistieke organisaties die podcasts maken over literatuur. Zoals de Poëziepodcast van Vrij Nederland en SLAA. BoekenFM, dat wordt gemaakt door De Groene Amsterdammer en Das Mag. De Poëziepodcast lijkt qua vorm erg op The New Yorker Poetry Podcast. Dennis Gaens maakt de podcast De Schrijfopdracht, die hoort bij literatuurfestival Nieuwe Types.

Tot slot zijn er nog auteurs en radiomakers die podcasts maken over literatuur, een voorbeeld is Het Verhaal, waarin schrijver Monique Huijdink schrijvers interviewt. En De Grote Vriendelijke Podcast, waarin twee recensenten met kinderboekenschrijvers over hun boek praten. In het Engels taalgebied zijn er nog veel meer auteurs en radiomakers die over literatuur podcasten. Een mooi voorbeeld is Death of a 1000 cuts, van de Britse dichter Tim Clare, waarin hij schrijvers en dichters interviewt maar ook feedback geeft op de eerste pagina van boeken van beginnende schrijvers en op zoek gaat naar de wetenschap achter schrijven. Tot slot de podcast I Should be Writing van Mur Lafferty, die vooral science fiction en horror-schrijvers interviewt. 

Podcast met literatuur

Deze categorie lijkt op de vorige, met de toevoeging dat het niet alleen over literatuur gaat maar er ook literatuur ín de podcast zit. Een van de oudste Nederlandstalige voorbeelden is CityBooks, dat door deBuren wordt gemaakt. Schrijvers worden uitgenodigd om een periode in een stad te verblijven en op basis daarvan een verhaal te maken. Dat verhaal wordt opgenomen en vormt een podcastaflevering. Ondercast, de podcast die Dennis Gaens tot 2018 maakte, is een literair tijdschrift in de vorm van een podcast. In dezelfde categorie, maar dan in het Engels, is er The Paris Review.

Boekverpodcastingen

Sommige podcasts horen bij een specifiek boek. Soms worden daarvoor podcastmakers aangetrokken, denk aan audiocollectief Schik die bij het boek Laura H. van Thomas Rueb een gelijknamige podcast maakte. De Correspondent maakte een podcastserie bij het boek De Tweede, van Lynn Berger. Deze podcasts bieden extra achtergrond bij het boek, hoewel ze ook meestal prima los geconsumeerd kunnen worden. Andere ‘boekverpodcastingen’ blijven nog dichter bij het boek. Paulien Cornelisse las bijvoorbeeld het hele boek De Verwarde Cavia voor, en verspreidde die opnames als podcast. Het boek Concept M. van Aafke Romeijn is voorgelezen en als album uitgebracht en te beluisteren via Spotify. 

Je kunt je daarbij afvragen wanneer iets een podcast is en wanneer een audioboek. In het geval van De Verwarde Cavia lijkt het eindproduct erg op een luisterboek, maar omdat het gratis te beluisteren is via een podcastapp is het ook een podcast. Het gaat hierbij dus minder om de vorm maar om de distributiemethode: een podcast is een mp3-bestand dat op het internet is geplaatst en via een RSS-link verspreid wordt. Op het Podcastfestival 2019 vond een panelgesprek plaats over de vraag of podcasts en boeken elkaar aanvullen, of soms misschien in de weg zitten. Luister het gesprek, onder leiding van Dennis Gaens, hier terug.

Het hoorspel 

Nederland heeft een hoorspeltraditie, tegenwoordig op de radio teruggebracht naar een halfuur per week, die traditioneel wordt gedomineerd door theatermakers. Op de radio spreken ze dan ook vaak van ‘radiodrama’, in plaats van ‘radiofictie’. Een voorbeeld van een productie uit deze traditie is het hoorspel Het Bureau (1979) naar het boek van J. Voskuil. Waarbij opvalt hoe letterlijk het boek hier is omgezet in een hoorspel. Wanneer de acteurs een huis binnenkomen hoor je het geluid van een deur die opengaat, voetstappen op de trap en een fluitketel fluit als de thee bijna klaar is. Wat er aan sounddesign is, is heel letterlijk en vrij kaal. Dat komt onder andere omdat deze productie stamt uit een tijd dat radio werd geluisterd in de woonkamer of in de auto, veel geluidseffecten zou je dus niet meekrijgen en zouden bovendien de stemmen van de acteurs snel overstemmen. 

De Verenigde Staten hebben ook een rijke hoorspeltraditie, waarbij The War of the Worlds (1938) waarschijnlijk het bekendste hoorspel is, geregisseerd door Orson Welles naar het boek van H.G. Wells. Het verhaal gaat over een invasie van marsmannetjes, en in het hoorspel hoor je de reportages van deze invasie door een radiozender. Dit hoorspel is vooral bekend geworden omdat het veel commotie zou hebben veroorzaakt onder Amerikaanse burgers die het hoorspel voor echt aanhoorden. Je zou het kunnen zien als een vroege vorm van mockumentary.

Ook Engeland kent een rijke hoorspelgeschiedenis en produceert nog altijd veel audiofictie. Zo is er de hoorspelsoap The Archers, waarvan sinds 1951 elke dag een aflevering op de radio te horen is, en die nu ook als podcast wordt verspreid. In Duitsland wordt ook nog altijd veel radiofictie gemaakt. Een van de verklaringen daarvoor is dat Duitsland veel verschillende radiozenders kent, die elk hun eigen hoorspelen maken. Die rijkheid aan zenders komt waarschijnlijk doordat de geallieerden na de Tweede Wereldoorlog niet wilden dat er één grote zender zou ontstaan, om te voorkomen dat er via die weg politieke propaganda zou kunnen worden verspreid. In Duitsland valt tegenwoordig op dat het medium openstaat voor jonge, experimentele schrijvers.

Voorbeelden van hedendaagse hoorspelen zijn bijvoorbeeld Homecoming, van Gimlet Media. Hetzelfde productiehuis maakte daarna ook nog Sandra. Deze moderne hoorspelen zijn intensieve producties, met veel sounddesign, effecten, uitgebreide scripts en dure acteurs. Het op deze manier produceren van een hoorspel is daarom ook erg kostbaar.

Situationeel proza / monoloog

Een manier om deze kosten iets te drukken is audiofictie te maken met minder dialogen op locatie. Dat werkt het beste als er inhoudelijk een logische reden is dat het personage op dat moment een monoloog uitspreekt. Een voorbeeld daarvan is de Amerikaanse podcast Alice Isn’t Dead, waarin een vrachtwagenchauffeur op zoek gaat naar haar verloren vriendin. Tijdens haar zoektocht stuurt ze via de radio steeds updates en berichten aan haar vriendin. Ook in The Deca Tapes, wordt gebruikgemaakt van datzelfde principe. Een journalist vindt anonieme tapes van een ruimteschip waar tien mensen lijken te zijn opgesloten. Aan de hand van de tapes worden hun verhalen verteld. In deze Podcastclub vertelt Lex Noteboom over zijn maakproces.

Een andere Nederlandse productie is De Kloof, waarbij schrijvers werden gevraagd een monoloog te schrijven die vervolgens werden uitgewerkt tot podcastafleveringen. Hierbij is literatuur leidend en wordt het sounddesign aangepast op het verhaal.

Literaire non-fictie

De laatste categorie literaire podcasts zijn podcasts die zijn gebaseerd op de werkelijkheid maar toch meer literair dan journalistiek zijn. De bekende producties van audiocollectief Schik, Bob en El Tarangu, zijn hier voorbeelden van. Het zijn vaak verhalen met een verteller, waarbij het persoonlijke motief en de zoektocht van de verteller een grote rol spelen en literaire gereedschappen worden toegepast. Er wordt gespeeld met het verhaal. Een ander voorbeeld is de Amerikaanse podcast Heavyweight, gemaakt door Jonathan Goldstein. In de meeste afleveringen gaat Goldstein op zoek naar een oplossing voor een probleem van een luisteraar, waarbij hij uitgebreide voice-overs en een duidelijke narratief toevoegt. Misschien wel het bekendste voorbeeld van een literaire non-fictie podcast, en zeker de meeste geprezen, is de podcast S-town. De maker, Brian Reed, begint iedere aflevering met een metaforische vertelling. Hij maakt gebruik van veel beeldende taal, en gebruikt herhaling om zijn verhaal kracht bij te zetten.

Termen 

Voice-over: opname in de studio 
Tape:
geluid op locatie 
Atmos:
sounddesignterm voor atmosfeer. Ook wel ‘auditieve backdrop’: het geluid dat je op de achtergrond hoort. 
Puntgeluid:
specifieke geluiden die niet noodzakelijk deel uitmaken van de atmos maar wel op die plek gebeuren. Denk aan een blaffende hond. 
Spot fx:
puntgeluiden die je ter plekke opneemt, vaak een handeling van het personage. Bijvoorbeeld tegen een prullenbak aantrappen.

Script

Vaak wordt voor hoorspelen het BBC-format aangehouden voor het maken van een script, aan het eind van dit verslag vind je daarvan een voorbeeld. Op hun website geeft de BBC ook voorbeelden van scripts die volgens deze methode zijn opgezet.

Podcastnetwerk organiseert reeks workshops en de Podcastclub gaat on tour

Podcastnetwerk organiseert reeks workshops en de Podcastclub gaat on tour

Eén podcastaflevering is geen podcast, zeggen wij bij het Podcastnetwerk wel eens tegen elkaar. En eigenlijk is één podcastevenement – het Podcastfestival – vanuit het Podcastnetwerk ook geen evenement. Daarom organiseren we vanuit het netwerk het komende halfjaar een aantal podcastgerelateerde evenementen voor aspirerende podcastmakers en -fans. In dit bericht brengen we jullie daar alvast van op de hoogte.

Pilot workshopreeks ‘literair podcasten’ Letterenfonds

In opdracht van het Nederlands Letterenfonds organiseert het Podcastnetwerk in februari 2020 een pilot workshopreeks ‘literair podcasten’. In vier bijeenkomsten maken (jonge) schrijvers, kennis met het medium podcast. Ze onderzoeken hoe ze audio als uitgangspunt kunnen nemen en ontwikkelen nieuw materiaal. De workshops worden gegeven door Dennis Gaens (Wintertuin, Nijmegen), Amanda Brouwers (Podgront ,Groningen), Aletta Becker (Schrijversvakschool , Groningen) en Geert van de Wetering (De Kostgangers, Amsterdam).

De deelnemers zijn door het Letterenfonds geselecteerd; uitgenodigd zijn de debutanten die in de afgelopen jaren een startersbeurs ontvingen.

Maart 2020 vindt een presentatie- en netwerkbijeenkomst plaats, waar de deelnemers hun voorlopige resultaten delen. De precieze datum wordt nog bekendgemaakt. Indien je belangstelling hebt om hierbij aanwezig te zijn kunt je mailen naar: s.meeuwissen@letterenfonds.nl

Op de website van het Podcastnetwerk worden de komende weken verslagen van de workshops gepubliceerd. Zodat ook iedereen die er niet bij is, er toch iets van op kan steken.

Podcastclub on Tour

Stichting Podcastnetwerk heeft van het Fonds voor Cultuurparticipatie binnen de regeling ‘Maakruimte voor Cultuur’ een toekenning gekregen voor het activiteitenprogramma Podcastclub on Tour en de Podcastakademie.

In het komend halfjaar zal de Podcastclub (een soort boekenclub, maar dan voor podcasts) met een nieuwe redactie een zestal edities produceren. On tour: dus buiten het vertrouwde Amsterdam. Bij voorkeur behandelen we een Nederlandstalige, verhalende podcast in de buurt van waar het verhaal zich afspeelt. Heb je een suggestie voor een autonoom geproduceerde podcast, ergens in Nederland? Mail de redactie van de Podcastclub op info@podcastnetwerk.nl

Foto door Gijs de Koning
Foto door Gijs de Koning

Podcastakademie

De Podcastakademie gaat in het tweede kwartaal van 2020 van start in de Tolhuistuin (te Amsterdam) en loopt door tot de zomer. Het programma bestaat uit vijf workshops die allemaal een ander facet van het podcastproductieproces beslaan. Denk hierbij aan apparatuur- en stemgebruik, creatief monteren, sound design en afmixen. In iedere workshop is plek voor maximaal vijftien deelnemers. De workshops zullen maximaal één dag in beslag nemen en tegen een voordelig tarief worden aangeboden. Het gehele programma is met een passe-partout te volgen. Zo willen we stimuleren dat jij met jouw podcastidee aan de slag kunt, en aan het eind van de reeks zelf jouw idee in elkaar kunt gaan zetten (én publiceren).

Het volledige programma van de Podcastclub on tour en de Podcastakademie wordt in maart bekendgemaakt.

Podcastclub zoekt redactieleden

Podcastclub on Tour: redactieleden gezocht

De Podcastclub is een soort boekenclub, maar dan voor podcasts. Ongeveer iedere maand interviewen twee podcastenthousiastelingen een podcastmaker voor publiek. Van de opname wordt natuurlijk ook een podcast gemaakt. 
In februari 2020 gaat het derde seizoen van de Podcastclub van start! En dit keer is het een speciaal seizoen want we gaan on tour. We breken los uit de randstedelijke grenzen en doen zo veel mogelijk provincies aan. Om dat mogelijk te maken zijn we op zoek naar podcastliefhebbers die het leuk vinden om dit nieuwe seizoen samen met het Podcastnetwerk mogelijk te maken. 
Het komend seizoen bestaat uit zes afleveringen. Net als in de eerste twee seizoenen wordt er in tweetallen gepresenteerd en is er daarnaast tijdens de opnamen nog een ander redactielid aanwezig voor de techniek. Bij iedere aflevering zijn er dus drie redactieleden actief betrokken. We willen graag een redactie samenstellen van zes leden.
Wat wordt er van je verwacht? 
Elk redactielid is eindverantwoordelijk voor de redactie en montage van één aflevering van het derde seizoen van de Podcastclub. Daarnaast ben je bij één aflevering co-host en bij één aflevering technicus. Je neemt als redactielid kortom drie verschillende rollen op je gedurende het seizoen. Tevens ben je aanwezig bij alle opnamen en redactievergaderingen.
De aflevering waar je hoofdverantwoordelijk voor bent, bereid je van begin tot eind voor: je benadert de podcastmaker, regelt de locatie, je voert het voorgesprek, maakt een draaiboek, zorgt natuurlijk dat je de podcast waarover je het gaat hebben geluisterd hebt en monteert de opname van de Podcastclub tot publiceerbare podcast. Als co-host ben je nauw bij het redactieproces betrokken en ontferm je je ook over de promotie van de aflevering. Als technicus zorg jij ervoor dat de opnamen goed verlopen en begeleid je de avond van de Podcastclub technisch. 

Hoeveel tijd kost dat ongeveer? 
Het voorbereiden van een podcastclubaflevering is ongeveer een dag werk. Maar we verwachten ook dat je een actieve houding inneemt, en meedenkt met de andere redactieleden. Daarnaast verwachten we van je dat je aanwezig bent bij alle Podcastclub-avonden. 
Wat staat er tegenover? 
Je mag natuurlijk gratis naar de Pocastclubopnames, je krijgt een leuk diner voorafgaand met de podcastmakers en je breidt je netwerk uit. Helaas staat er (nog) geen financiële vergoeding tegenover. 
Reageer voor 23 januari 2020 door een mailtje te sturen naar: misha@podcastnetwerk.nl, vertel daarin kort iets over je motivatie, je achtergrond, skills die van toepassing zijn (interviewen, monteren), en welke podcastmaker je het allerliefst zou willen uitnodigen in de Podcastclub.
Dus, in het kort

– Je werkt in een redactie
– Jullie maken samen de podcastclub
– Je leert alle facetten van het podcastmaken: zowel redactie, techniek als presenteren
– Stuur een bericht naar Misha voor 23 januari via misha@podcastnetwerk.nl
De Podcastclub met ‘Cheft’

Uitslag Podcast Top 2019

Daar is hij dan! De Podcast top 2019 lijst. Om maar meteen met de deur 2020 in te vallen: deze vijf podcasts kregen van de meeste stemmen:
1. Kleine Boodschap
2. De Krokante Leesmap
3. D-Tales
4. Geeky Dingen
5. Bob
Gefeliciteerd Kleine Boodschap! De stemmers roemen jullie om de diepgang, inhoudelijke afleveringen en Brabantse gemoedelijkheid. Jullie winnen: niets, behalve de eeuwige roem dat jullie bovenaan de Podcast top 2019 van het Podcastnetwerk staan! Enne, wisten jullie al dat fans van Kleine Boodschap vooral ‘Laurel’ verstaan en geen ‘Yanny’?
Gefeliciteerd Kleine Boodschap!
Misschien wel het meest opvallend: de lijst met favoriete podcasts is ontzettend uitgebreid: invullers noemden ruim 80 podcasts als favoriet. Veel van jullie houden van niche en fanpodcasts: Kleine Boodschap over de Efteling dus, maar ook van Feyenoord, Ajax, geeky dingen (letterlijk), pretparken, Dungeons and Dragons, Suske en Wiske, Apple en… ja eigenlijk bijna elke niche kwam langs! Dat is ook wat luisteraars vaak waarderen: een podcast die specifiek aansluit bij hun interessegebieden die niet iedereen deelt. 
En bedankt aan alle 377 stemmers die de afgelopen week de Podcast top 2019 hebben ingevuld en die uit het hele land (en België) kwamen. Ook zeker dank aan die ene stemmer uit Jeruzalem, en degene die ‘in de binnenstad’ als woonplaats opgaf. Ook onze lijst kan helaas niet onder randstedelijke oververtegenwoordiging uit. De meeste van deze mensen spreken podcast uit als Pod-kast (59,6%) 
2019 was ook het jaar waarin veel nieuwe podcasts ontdekt werden, er kwamen wel meer dan 200 podcasts voorbij. Omdat we als netwerk vaak de vraag krijgen hoe je nieuwe podcasts kunt vinden, hebben we HIER de lijst met alle favoriete podcasts, gezet – zodat je nog even voor inspiratie in de lijst kan duiken. 
In 2019 ontdekten de meeste mensen:
– De Brand in het Landhuis
– De Krokante Leesmap
– Big Vegan Sister Podcast
– Themetalk
– El Tarangu

Opvallend: iedereen die de Big Vegan Sister ontdekte dit jaar, had de podcast ook als favoriet. Dat was niet het geval bij de andere podcasts die werden ontdekt in 2019. De brand in het landhuis was overigens ook voor veel mensen de beste podcast die in 2019 uitkwam. Net als NRC Vandaag en Oorlog op de Flank
Maar de meest ondergewaardeerde podcast is volgens jullie: Kleine Boodschap en Man met de Microfoon
Ook in 2019 is mond-tot-mond reclame belangrijk: jullie leerden vooral nieuwe podcasts kennen van bekenden (‘mijn vriendin’ ‘het moest van Lieven’ ‘ik kreeg de tip in een chatgroep) maar ook sociale media hielp jullie tot de leukste podcasts te komen!
Jullie waren ook erg verdeeld over sommige podcasts: zo kon Man Man Man de podcast zowel op veel fans rekenen, maar werd deze ook het vaakst genoemd als podcast die werd afgezet. De meest voorkomende reden om iets af te zetten, is trouwens het gebrek aan inhoud, slechte geluidskwaliteit of een irritante stem.
En.. Als het aan podcastminnend Nederland ligt, luiden we 2020 klassiek in met oliebollen (er moet nog even uitgevochten worden of het met of zonder krenten wordt), verrassend veel vis en de nodige alcoholische versnaperingen.
Het Podcastnetwerk wenst jullie allemaal een mooi 2020, dat er maar nóg meer mooie podcasts ontdekt mogen worden. We gaan de Podcast Top volgend jaar weer uitzetten – dan met een iets langere aanloop – dus houd bij waar je naar geluisterd hebt dit jaar! Wil je meer weten over het Podcastnetwerk, of zelfs vrienden van ons worden? Kijk dan op www.podcastnetwerk.nl

Stem op de Podcast Top 2019

Het Podcastnetwerk is benieuwd naar wat jullie de (minst) favoriete, nieuw ontdekte, of ondergewaardeerde podcasts van 2019 vinden. Op basis van de resultaten van deze korte vragenlijst maken we een lijst met de Podcast top 2019 en brengen we andere leuke inzichten. Het zal geen lijst worden van 2019 podcasts lang, er is geen jury en er valt helemaal niets te winnen – behalve natuurlijk interessante data voor de Nederlandse podcast community 💗

Vul hier ons mini-onderzoekje in!

Photo door Roven Images via Unsplash

Verslag Podcastfestival 2019

Vrijwilligers Marcelen Roosmarie, klaar om bezoekers te ontvangen

28 september 2019 vond het Podcastfestival plaats in de Tolhuistuin. We kijken terug op een geslaagde, gezellig drukke editie. Terwijl Het Podcastnetwerk de koppen bij elkaar steekt om aan de voorbereidingen voor 2020 te beginnen, kun jij hier zien en horen hoe het er 28 september aan toe ging. Foto’s door Gijs de Koning

De dag begon met drie workshoprondes waarin bezoekers leerden editen met Hindenburg, naadloos gesprekken leerde monteren én erachter komen hoe ze hun eigen stem konden inzetten in hun podcast. In alle vroegte was ook de eerste live-opname van de dag begonnen. De podcast Datevermaak beet de spits af. Luister hier de aflevering van Datevermaak op het Podcastfestival.

Maria Punch tijdens haar workshop ‘Hoe gebruik jij je stem?’

Tijdens de plenaire opening werd Castography gelanceerd: de proof of concept van software om gemakkelijker podcasts te kunnen vinden. Daarna – in een volle zaal waar de laatste geïnteresseerden zich nog naar binnen wurmden – was het tijd voor key note gever Tim Howard van Reply All (Gimlet) die vertelde over experimenteren met audio en storytelling.

Een volle zaal bij key note spreker Tim Howard

Het podcastfestival was na deze keynote in volle gang. Bezoekers moesten kiezen, want er was altijd iets te doen. Van de liveshow van Fufu en Dadels (hier te beluisteren) en de Pontcast (hier te beluisteren) naar een update over de staat van podcasten tot het Instituut van Huisgeluid en Stemmen in de Nacht.

Liveshow Fufu & Dadels op het podcastfestival
De ANSICHT Luisterinstallatie, door Hard//Hoofd en RAUM

Natuurlijk konden ook de vrienden van het Podcastnetwerk De Eeuw van de Amateur niet ontbreken. Een bomvolle IJzaal luisterde hoe Botte Jellema en Ype Driessen hun ietwat kortere ‘nautische aflevering’ opnamen. (Beluister de aflevering hier)

Ondertussen is de tweede ronde van de workshops gestart, waarin deelnemers op geluidensafaria gaan of leren afmixen. Tijdens dit alles zijn de mannen van Lijn14 hard aan het werk aan de enige echte Podcastfestivalpodcast. Met behulp van het publiek maakten zij de volgende podcast.

Andy Clark en Richard den Haring van Lijn14 aan het werk voor de Podcastfestivalpodcast
Paula Lina geeft de workshop Geluiden Vangen

Ook hoorde de bezoekers drie korte talks over de marketing van podcasts door Lex Noteboom (The Deca Tapes) en muziek in Podcasts (KLOAQ)

Voor bezoekers die meer wilden leren over techniek, was er de RØDE studio van Mafico. Niet alleen kon iedereen daar gratis met professionele techniek een podcast opnemen, medewerkers van Mafico stonden klaar om elke vraag over RØDE apparatuur te beantwoorden. En theaterliefhebbers konden terecht bij de sneak preview van het PS|Theater

Er waren maar liefst drie panels op het festival. In het panel blijven podcasten vertellen podcastveteranen Linda Duits (Onder Mediadoctoren/Geeky Dingen) Reinier Ladan (Appels en Perenshow) en Ebissé Wakjira-Rouw (Dipsaus) hoe zij het al jaren volhouden. Moderatie door Nora Ledhrem (BAAAZ podcast).

Het panel Blijven podcasten

In het panel 100 jaar radio hoorde je over de lessen die podcastmakersmakers leerden van radio. Met Botte Jellema (Eeuw van de Amateur/NPO Radio 1/4) Katinka Baehr (Plots/NPO Radio 1) en Fernando Halman (RealTalk/FunX) Moderatie door de beste podcasthost van 2019 Lamyae Aharouay (Haagse Zaken)

Het panel 100 jaar radio

In het panel Beter dan het boek? Horen we bekenden uit de literaire- en uitgeverswereld over hun ervaringen met podcast maken. Met: Jaïr Stein (De Correspondent), Stan van Herpen (Watershed), Aline Lapeire (De Buren) met moderatie door Dennis Gaens (Wintertuin/ Ondercast)

Het panel Beter dan het boek

De spanning liep per minuut op tijdens het live juryoverleg van de Podcastpitchwedstrijd! Uiteindelijk was de podcast ‘De witte stok’ van Tatjana Wehrmann en Sander Smale de winnaar! Hier lees je meer over de prijs.


De dag werd natuurlijk afgesloten met een borrel en met de enige echte Podquiz, gepresenteerd door voorzitter van Stichting Podcastnetwerk Sicco. Daarna gingen de voetjes van de vloer bij de Damn Honey DJ-set en plaatjes van De Commissie Stiekem.

Meer foto’s? Die vind je hier! heel graag tot volgend jaar!

Interesse in samenwerken voor het festival van 2020? Stuur een mail naar info@podcastnetwerk.nl

Het volledige inhoudelijke verslag zoals ingediend bij de fondsen is hier te lezen.

‘De Witte Stok’ wint eerste pitchwedstrijd op het Podcastfestival 2019

Pitchwedstrijd winnaars Tatjana Wehrmann en Sander Smale

Dit jaar vond op het Podcastfestival 2019 voor het eerst een pitchwedstrijd plaats. Maar liefst dertig ambitieuze podcastmakers stuurden een pitch in, waarvan er tien werden geselecteerd. Deze werden tijdens een live juryoverleg besproken op het Podcastfestival. De jury koos de podcast ‘De Witte Stok’ uiteindelijk tot winnaar. 


De Witte Stok is een idee van Tatjana Wehrmann en Sander Smale. Beiden zijn blind en nemen in de podcast de luisteraars mee in hun dagelijks leven, hoe tech hen helpt en dwars zit, en over alles waar ze ‘letterlijk en figuurlijk tegenaan lopen’. Het besluit was unaniem en de jury roemde de makers om hun verrassende insteek en unieke perspectief. De jury bestond uit Daniëlle Emans (De Kostgangers), Anne Janssens (Dag en Nacht Media), Mariam El Maslouhi (Dipsaus) en Martijn Bovée (Auto.nl). 


De winnaars waren aanwezig bij het jury-overleg, “Dit zagen we niet aankomen,” reageerde Sander Smale gevat na het in ontvangst nemen van de prijs. Smale en Wehrmann winnen een jaar lang begeleiding van Dag en Nacht Media bij het maken van hun podcast. Tevens kregen ze een Zoom H6 audiorecorder, professionele microfoons en een podcastadvertentiedeal met Auto.nl. Op het Podcastfestival 2020 moet de podcastserie af zijn, want dan vindt de officiële lancering van de podcast plaats. 

Kon je er helaas niet bij zijn maar ben je wel heel benieuwd naar de andere pitches en het jury-overleg? Luister dan hier naar de eerste aflevering van de Podcastfestivalpodcast 2019 met daarin de gehele opname van het overleg én de reactie van de winnaars.

Leer afmixen met Marco Raaphorst!

Marco Raaphorst (Podpraat) heeft een fascinatie voor geluid. “Geluid triggert emoties. We kunnen ons erdoor prettig of juist angstig gaan voelen.” Om er achter te komen wat je met geluid en geluidsbewerking kan bereiken, kun je tijdens het Podcastfestival deelnemen aan zijn workshop ‘Leren afmixen voor gevorderden’. Wat je daarin leert? Afmixen, natuurlijk!

“Het lijkt mij nuttig om te weten wat er mogelijk is qua editing om je podcast zo te voorzien van een gelikter geluid en lekkerder lopend verhaal. Mijn voorbeelden zijn direct toepasbaar. Hiermee kun je het niveau van je podcast naar een hoger niveau tillen.”

Read More

“Via je stem leren je luisteraars jou ook een beetje kennen.”

Wauw! De workshop ‘Hoe gebruik jij je stem?’ is uitverkocht! Maria Punch heeft de eer deze workshop te geven. Maar wie is Maria Punch eigenlijk en waarom geeft ze een workshop over stemgebruik? Lange tijd werkte Maria als nieuwslezer: “eerst voor ANP Radio en daarna BNR. In die rol was ik altijd bezig met toon en tekst. Geleidelijk ben ik collega’s bij BNR gaan coachen bij hun stemgebruik en dat is mijn core business geworden. Naast mijn werk voor BNR coach ik allerlei sprekers.”

“Als stemcoach ben ik vooral veel aan het luisteren naar anderen. Maar bij het coachen laat ik ook dingen horen en ik doe dingen voor. Sinds kort maak ik zelf een podcast voor BNR, Woordwaarde, en sta ik dus ook voor de microfoon”, aldus Maria.

Read More

“Is het desperate als ik mijn scharrel nu wéér een bericht stuur?”

Iedereen kent wel zo’n vrijdagmiddag, je hangt met vrienden in de kroeg en grootse ideeën passeren de revue. Meestal ben je die op de zaterdagochtend zodra je wakker wordt met een kleine kater weer vergeten, maar voor Lisa, Lieke en Timo van de megapopulaire podcast Datevermaak liep dat net even anders.

“Hier zit een podcast in” dachten de drie vrienden, tijdens een gesprek over geslaagde en minder geslaagde dates van de afgelopen tijd. We lopen immers allemaal met dezelfde struggles rond, toch? Tussen het swipen en superliken door breekt iedereen zijn hoofd over dezelfde dingen. En misschien worden we er allemaal een beetje beter in door er met elkaar over te praten? Belangrijke zaken zoals ‘is het desperate als ik mijn scharrel nu wéér een bericht stuur, ook al heeft hij nog niet gereageerd?’ en ‘hoe lang wacht je tot voordat je afspreekt met je Tinderdate?’ worden besproken: lief en leed wordt gedeeld.

Read More