Dossier Jeugdzorg

Jeugdzorg is een machtige sector waar geld een hoofdrol speelt. Vooral sinds de bezuinigingen is de strijd om het geld verhevigt. Jeugdzorg heeft de cliënten, de zorgaanbieder heeft de bedden en de gemeentes hebben een zak met geld. In die markt beconcurreren zorgaanbieders elkaar.
Bij zorgaanbieders wordt bezuinigd, expertise ontbreekt maar al te vaak. Gezinshuisouders met een stapel diploma's en vaak jaren ervaring weten het vaak beter dan almaar wisselende en schaarse personeel bij de jeugdzorginstanties.

Wanneer deze welwillende gezinshuisouders echter laten blijken dat ze het beter denken te weten, lopen ze de kans om als vuilnis aan de straat te worden gezet.

Met deze website en podcast toon ik aan hoe het spel verloopt en hoe enkele veilige gezinshuizen onterecht(!) met politiegeweld moesten sluiten. Pleegkinderen verdwijnen buiten beeld. Op deze website staan ruim tien verhalen, waarvan de meeste over deze twee casussen. De podcast telt vier afleveringen en een intro.