Stichting Podcastnetwerk zoekt bestuursleden

Vacature: Twee bestuursleden Stichting Podcastnetwerk 

Stichting Podcastnetwerk te Amsterdam, zoekt een penningmeester en een algemeen bestuurslid. De Stichting vergadert ca. 6 maal per jaar. De functie is onbezoldigd.

Over Stichting Podcastnetwerk
Het Podcastnetwerk zet zich sinds 2018 in om de podcastcultuur in Nederland te bevorderen. Dat doet zij onder andere door jaarlijks het Podcastfestival te organiseren (zie www.podcastfestival.nl). Daarnaast organiseert zij meetups voor leden van netwerk en workshops over podcasten. Op het moment heeft het netwerk 65 ‘vrienden’: podcasts die jaarlijks het netwerk financieel steunen en daarmee ze de visie van de stichting onderschrijven. Zie voor de visie ook de website. Verdere financiering vergaart de Stichting uit fondsen, sponsors, inkomsten uit kaartverkoop en werk in opdracht. De podcastcultuur groeit met rasse schreden.

Juist in deze rap ontwikkelende sector ziet het Podcastnetwerk het als haar taak om het podcastmedium toegankelijk, open en inclusief te houden. Daartoe moet ook de stichting een afspiegeling van het diverse podcastlandschap zijn. De stichting streeft naar groei van het netwerk waarbij landelijk bereik een speerpunt is en het aantal activiteiten in het jaar (zowel online als offline) uitgebreid wordt. Met meer activiteiten zijn meer mensen gemoeid, daarom is de stichting voornemens haar bestuur uit te breiden.

Het bestuur staat controlerend, ten opzichte van en in goed contact met de medewerkers die de werkzaamheden uitvoeren. De activiteiten van de stichting worden gedragen door 2 vaste medewerkers en vele vrijwilligers. Het bestuur bestaat momenteel uit 3 leden en is op zoek naar versterking. Daarom is er een vacature voor:

Bestuursleden

Penningmeester & Algemeen Bestuurslid, voor zes bijeenkomsten per jaar.

Voor de uitbreiding van het bestuur zijn we op zoek naar kandidaten die over relevante capaciteiten beschikken om in het bestuur te kunnen functioneren. Er wordt gestreefd naar een bestuur van vijf personen dat gezamenlijk beschikt over kennis op de volgende gebieden en voldoet aan het onderstaande profiel.

Het bestuur heeft voldoende financieel inzicht. Het bestuur kan inschatten waar de financiële kansen en risico’s liggen voor de stichting, kan proactief meedenken over het aanschrijven van fondsen, het werven van sponsoren en het (laten) opstellen van jaarrekeningen. Er wordt gestuurd een gezonde financiële huishouding met voldoende reserves. Met name de penningmeester dient over relevante ervaring op dit terrein te beschikken

Het bestuur is een representatieve afspiegeling van de samenleving en de podcastscene/cultuur. Bij voorkeur ook in die volgorde. Een van de opdrachten van de stichting is om de podcastcultuur inclusiever te maken, het bestuur moet daar over mee kunnen denken. Het bestuur kan toezicht houden op de organisatorische vormgeving van de stichting en de bijbehorende organisatie. Is op de hoogte van codes rond good governance (in de media en cultuursector) en is in staat op tijd in te grijpen als er scheefgroei ontstaat.

Het bestuur beschikt over de juridische kennis om goede controle uit te kunnen oefenen op de organisatie. Er is kennis over juridische kwesties en rechten en plichten rond sponsoring/fondsenwerving. Het bestuur kan input leveren op het programmatische vlak en heeft inzicht in de ontwikkelingen in het medialandschap, met name op het terrein van podcasts.

Ben je maatschappelijk geëngageerd en heb je affiniteit met media, specifiek podcasting? Meld je dan aan door een sollicitatiebrief en cv op te sturen naar info@podcastnetwerk.nl voor 28 september. Vragen kunnen naar hetzelfde adres worden gestuurd.

De jaarverslagen van 2018 en 2019 kunnen hier geraadpleegd worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *