Vacature: bestuursleden Stichting Podcastnetwerk

Vacture bestuursleden Stichting Podcastnetwerk

Stichting Podcastnetwerk zoekt een voorzitter en een algemeen bestuurslid. Het bestuur van de stichting vergadert ca. 6 maal per jaar. De functie is onbezoldigd, solliciteren kan tot 13 januari.

Over Stichting Podcastnetwerk

Het Podcastnetwerk zet zich sinds 2018 in om de podcastcultuur in Nederland te bevorderen. Dat doet zij onder andere door jaarlijks het Podcastfestival te organiseren (zie www.podcastfestival.nl). Daarnaast organiseert zij meetups voor leden van netwerk en workshops over podcasten. Op het moment heeft het meer dan 100 ‘vrienden’: podcasts die jaarlijks het netwerk financieel steunen en daarmee de visie van de stichting onderschrijven. Zie voor de visie ook de website. Verdere financiering vergaart de Stichting uit fondsen, sponsors, inkomsten uit kaartverkoop en werk in opdracht. De podcastcultuur groeit met rasse schreden. Juist in deze rap ontwikkelende sector ziet het Podcastnetwerk het als haar taak om het podcastmedium toegankelijk, open en inclusief te houden. Daartoe moet ook de stichting een afspiegeling van het diverse podcastlandschap zijn.

De stichting streeft naar groei van het netwerk waarbij landelijk bereik een speerpunt is en het aantal activiteiten in het jaar (zowel online als offline) uitgebreid wordt. Het bestuur staat controlerend, ten opzichte van en in goed contact met de medewerkers die de werkzaamheden uitvoeren. De activiteiten van de stichting worden gedragen door vrijwilligers en, waar begroot ook betaalde medewerkers. Het bestuur bestaat momenteel uit 4 leden en is op zoek naar versterking in verband met het vertrek van de voorzitter en een algemeen bestuurslid.

Voorzitter en algemeen bestuurslid gezocht

We zijn op zoek naar kandidaten die over relevante capaciteiten beschikken om in het bestuur te kunnen functioneren. Er wordt gestreefd naar een bestuur van vijf personen dat gezamenlijk beschikt over kennis op de volgende gebieden en voldoet aan het onderstaande profiel. In totaal komt het bestuur minimaal zes keer per jaar samen. Daarbij dragen de bestuursleden samen zorg voor verschillende portefeuilles waar een tijdsinvestering voor wordt gevraagd van ongeveer een dag per maand.

Verantwoordelijkheden bestuur
Het bestuur draagt verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en uitvoering van de koers, missie en visie van het Podcastnetwerk. Het draagt zorg voor de projecten en goed werkgeverschap.

Het bestuur heeft voldoende financieel inzicht. Het bestuur kan inschatten waar de financiële kansen en risico’s liggen voor de stichting, kan proactief meedenken over het aanschrijven van fondsen, het werven van sponsoren en het (laten) opstellen van jaarrekeningen. Er wordt gestuurd op een gezonde financiële huishouding met voldoende reserves.

Het bestuur is een representatieve afspiegeling van de samenleving en de podcastscene/cultuur. Bij voorkeur ook in die volgorde. Een van de opdrachten van de stichting is om de podcastcultuur inclusiever te maken, het bestuur moet daar over mee kunnen denken.

Het bestuur kan toezicht houden op de organisatorische vormgeving van de stichting en de bijbehorende organisatie. Is op de hoogte van codes rond good governance (in de media en cultuursector) en is in staat op tijd in te grijpen als er scheefgroei ontstaat.

Het bestuur beschikt over de juridische kennis om goede controle uit te kunnen oefenen op de organisatie. Er is kennis over juridische kwesties en rechten en plichten rond sponsoring/fondsenwerving.

Het bestuur kan input leveren op het programmatische vlak en heeft inzicht in de ontwikkelingen in het medialandschap, met name op het terrein van podcasts.

Solliciteren

Ben je maatschappelijk geëngageerd en heb je affiniteit met media, specifiek podcasting? Meld je dan aan door een sollicitatiebrief en cv op te sturen naar info@podcastnetwerk.nl voor donderdag 13 januari 2022. Vragen kunnen naar hetzelfde adres worden gestuurd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *